ประกันมีหลายประเภท ทั้งยังมีรูปแบบการทำประกันรถแบบระบุชื่อผู้ขับขี่อีกด้วย แต่ ประกันรถระบุชื่อ คืออะไร

ประกันรถแบบระบุชื่อ คืออะไร

ประกันรถระบุชื่อผู้ขับขี่ จะมีเฉพาะในประกันรถชั้น 1 โดยระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใช้รถลงในกรมธรรม์ สามารถระบุได้สูงสุด 2 คน หรือคนเดียวก็ได้ ต้องเป็นรถส่วนบุคคล หรือรถโดยสารส่วนบุคคลเท่านั้น รถใช้งานสาธารณะ หรือใช้งานเชิงพาณิชย์ทำไม่ได้ ซึ่งการทำประกันรถแบบระบุชื่อยังสามารถลดค่าเบี้ยประกันได้ โดยจะคำนวณจากช่วงอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้

  • อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป (เสี่ยงน้อยสุด ส่วนลดมาก)
  • อายุ 36-50 ปี
  • อายุ 25-35 ปี
  • อายุ 18-24 ปี (เสี่ยงมากสุด ส่วนลดน้อย)

((หากระบุผู้ขับขี่ 2 คน ให้ใช้อายุของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง (อายุน้อย) เป็นฐานในการคำนวณ))

หากทำประกันรถแบบระบุชื่อ มีข้อดีอย่างไร

คำตอบ จะได้รับค่าส่วนลดเบี้ยประกันที่ถูกลด โดยได้ค่าส่วนลดสูงสุด 20% จ่ายค่าเบี้ยประกันถูกลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อจะช่วยลดค่าเบี้ยประกันได้  แต่หากมีผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ระบุชื่อในประกันนำรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎหมายกำหนด

 

 

ที่มา TQM , prakunrod

เครดิต www.autospinn.com