“ไส้กรอง” ชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลืองจะมีอยู่หลายชนิดในรถยนต์ของเรา มีหน้าที่ในการดักฝุ่นผง ละอองอนูโลหะ หรือสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปปะปนกับชิ้นส่วนต่างๆ ที่กำลังทำงานในขณะขับเคลื่อน


ทำความรู้จักชนิดของไส้กรองต่างๆ ในรถยนต์

ไส้กรองจึงมีความสำคัญและเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่เราต้องดูแล และไม่ควรมองข้าม ควรตรวจเช็คและเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา โดยชนิดของไส้กรองต่างๆ ในรถยนต์ ดังนี้

1. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

ทำหน้าที่เป็นตัวกรองและดักจับเศษชิ้นส่วนที่เกิดจากการเสียดสีของเครื่องยนต์ และสิ่งสกปรกย้อนกลับเข้าสู่เครื่องยนต์ หากไส้กรองไม่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองที่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้ใช้รถ

2. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ทำหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกและสิ่งปลอมปนที่มากับน้ำมัน เมื่อน้ำมันสะอาดก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ หากปล่อยให้ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัน เครื่องยนต์จะมีอาการสะดุด มีผลต่อกำลังของเครื่องยนต์ได้ จึงควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้ใช้รถ

3. ไส้กรองน้ำมันเกียร์

ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกเพื่อไม่ให้เข้าไปในระบบเกียร์ และเนื่องจากระบบเกียร์รุ่นใหม่เป็นระบบปิด การออกแบบไส้กรองน้ำมันเกียร์จึงไม่ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนตามระยะ แต่ควรตรวจเช็กสภาพควบคู่กับน้ำมันเกียร์สม่ำเสมอในแต่ละระยะ

4. ไส้กรองอากาศ

ทำหน้าที่กรองอากาศก่อนเข้าสู่กระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์ สามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก โดยวิธีการสังเกตว่าไส้กรองเริ่มสกปรก คือ สังเกตจากสีของไส้กรองอากาศ หรือหากเครื่องยนต์มีอาการเร่งไม่ขึ้น กินน้ำมันมากกว่าปกติ หรือมีควันดำจากท่อไอเสีย

5. ไส้กรองแอร์

ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง เชื้อโรคไม่ให้ผ่านเข้าไปสะสมที่คอยล์เย็น หากปล่อยให้สกปรกจะทำให้ในห้องโดยสารมีกลิ่นเหม็นอับ แอร์ไม่เย็น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้ และยังอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนที่แผงคอยล์เย็นจนทำให้เกิดรูรั่วได้ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนไส้กรองแอร์ทุกๆ ปี หรือตามกำหนดของรถแต่ละรุ่น

การดูแลไส้กรองประเภทต่างๆ อาจไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะต้องเปลี่ยนภายในกี่วัน กี่เดือน แต่จะถูกกำหนดอยู่ในคู่มือการใช้งาน ซึ่งขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นและการใช้งาน ดังนั้นการนำรถเข้าตรวจเช็กที่ศูนย์บริการมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากจะช่วยให้การดูแลไส้กรองต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ศูนย์บริการมาตรฐานยังสามารถตรวจสอบและแนะนำการดูแลรถในส่วนอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องได้ด้วยเช่นกัน

 

 

ขอบคุณ มาสด้า ประเทศไทย

เครดิต www.autospinn.com