ประกันรถทั่วไปที่เรารู้จักทำสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี ต่อประกันแบบปีต่อปี ซึ่งบางคนใช้รถน้อยและต้องการเพิ่มความอุ่นใจ มีกรมธรรม์คุ้มครอง สามารถทำประกันรถระยะสั้นได้

ซื้อประกันรถระยะสั้น มีผลดียังไง?

หลายคนอาจไม่ทราบว่า ประกันรถระยะสั้น คืออะไร ในที่นี้ขอขยายความให้เข้าใจว่า การทำประกันรถระยะสั้น เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาสั้น ๆมีให้เลือกหลายระยะเวลา ทั้ง 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน ตามความต้องการของผู้ซื้อประกันรถ

ถามว่า ประกันรถระยะสั้นให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับประกันรถทั่วไปหรือไม่
ตอบว่า ประกันรถระยะสั้น ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ทำประกัน หากประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนของวงเงินประกันที่ชดเชยนั้น เป็นไปตามข้อตกลงที่อยู่ในกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด

ข้อดีของการซื้อประกันรถระยะสั้น

  • เราสามารถทดลองซื้อประกันรถระยะสั้นเพื่อศึกษาข้อดี – ข้อเสียของประกันประเภทนั้นๆ ได้ หากไม่ตอบโจทย์กับความต้องการก็ไม่ต้องรอครบปีเพื่อเปลี่ยนประเภทประกัน
  • ประกันรถแบบทั่วไป มีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากเราไม่ค่อยได้ใช้รถในการเดินทาง การซื้อประกันรถระยะสั้น น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองเทียบเท่ากับประกันรถแบบทั่วไปแล้ว ราคาเบี้ยประกันยังถูกกว่าเบี้ยประกันรถแบบทั่วไปอีกด้วย
  • กรณีที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้รถ แต่จำเป็นต้องใช้ โดยได้ทำเพียงประกันรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  การซื้อประกันรถระยะสั้นภาคสมัครใจ เพื่อเสริมความคุ้มครอง ก็เป็นตัวเลือกที่ดี และสามารถกำหนดระยะเวลา ที่ต้องการเสริมความคุ้มครองให้กับรถของได้

เมื่อทราบข้อดีของการซื้อประกันรถระยะสั้นไปแล้ว สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมขับรถเพื่อไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ควรประกันภัยรถเพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในระหว่างเดินทางแต่ละครั้งได้ การมีประกันจะช่วยให้เราอุ่นใจ กรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการใช้รถ ใช้ถนน
ที่มา viriyah

 

 

เครดิต www.autospinn.com