หน้าฝนแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากบางครั้งอาจต้องขับรถลุยน้ำที่ท่วมสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาอย่างหนึ่งที่พบบ่อยก็คือ ป้ายทะเบียนหาย ป้ายทะเบียนจมน้ำหาย ทำยังไงได้บ้าง


ป้ายทะเบียนจมน้ำหาย ทำยังไงได้บ้าง

ปัจจุบันหากพบว่า ป้ายทะเบียนจมน้ำหาย ไม่ต้องแจ้งความ ก็สามารถขอใหม่ได้ง่าย ๆ แต่หากยังคงขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนต่อไป จะถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา11 ที่ระบุว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ฉะนั้นมาดูคำแนะนำหาก ป้ายทะเบียนจมน้ำหาย ทำยังไงได้บ้าง


สำรวจเส้นทางที่คิดว่าทำป้ายทะเบียนหาย

เมื่อพบว่า ป้ายทะเบียนจมน้ำหาย พยายามลองหาแล้ว กลับไม่เจอ ให้ลองสำรวจเส้นทางที่เราเดินทางลุยน้ำท่วม แล้วคาดว่าป้ายทะเบียนหล่นหาย เผื่อมีใครเก็บไว้ให้ เหมือนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยผู้ที่เก็บป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ของตัวเองจะต้องส่งคืนเจ้าของ หรือจะต้องนำไปแจ้งความของหายที่สถานีตำรวจเพื่อคืนป้ายทะเบียน หากเจ้าของรถหรือเจ้าของป้ายทะเบียนไม่มารับ ป้ายทะบียนดังกล่าวก็จะตกเป็นของผู้ที่เก็บได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนเจ้าของรถหากหาป้ายทะเบียนไม่เจอจริงๆ ให้เตรียมพวกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปขอป้ายทะเบียนใหม่

เตรียมเอกสารขอป้ายทะเบียนใหม่

ทางกรมการขนส่งทางบก จะให้เจ้าของรถที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหายหรือจมน้ำหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ โดยให้เจ้ารถติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

หลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

  • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ
  • กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน
  • กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

นอกจากนี้ จะต้องเตรียมค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท (2 แผ่น หน้า-หลัง) ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ระหว่างยังไม่ได้รับแผ่นป้ายทะเบียน สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

สำหรับในรถที่ติดไฟแนนซ์ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หน้าฝน หากไม่จำเป็นก็อย่าลุยน้ำท่วมขัง หรือให้ตรวจเช็กแผ่นป้ายทะเบียนรถอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผ่านป้ายทะเบียนอยู่นอกรถ ใช้ไปนานๆ ตัวยึดแผ่นป้ายอาจเกิดสนิมและทำให้แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดระหว่างการขับรถได้ 

 

ที่มา กรมการขนส่งทางบก

เครดิต www.autospinn.com