อุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งขับรถบนถนน อาจมีน้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลี้ยงเดินหรือวิ่งมาตัดหน้ารถ ขับรถชนหมา-แมว ประกันจ่ายไหม?

ขับรถชนหมา-แมว ประกันจ่ายไหม?

หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากเราขับรถชนสัตว์เลี้ยงของคนอื่น หรือสัตว์เลี้ยงของเราโดยคนอื่นขับรถชน สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของรถหรือประกันได้หรือไม่

ตอบได้เลยว่า หากผู้ขับขี่หรือเราที่เป็นผู้ขับชน ได้ทำประกันชั้น 1 ไว้ ถือว่าเป็นข้อดี เพราะการทำประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองในกรณี ขับรถชนสัตว์เลี้ยง สามารถแจ้งเคลมกับทางบริษัทประกันภัยได้เลยทันที โดยรายละเอียดของความคุ้มครองทีได้รับจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เราทำ

กฏหมายเกี่ยวกับเรื่องขับรถชนสัตว์เลี้ยง ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 “ห้ามมิให้ผู้ใดขี่จูงไล่ตอนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำ ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น”

สรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องรถชนสัตว์เลี้ยงได้ว่าหากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนน ฝ่ายผิดคือ สัตว์เลี้ยงและเจ้าของ หากอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นในที่ส่วนบุคคลหรือบนทางเท้า ฝ่ายผิดคือ รถยนต์ที่ชน

การป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุแบบนี้ ผู้ขับรถต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้มาก โดยเฉพาะการขับรถผ่านพื้นที่เมือง ซึ่งมีผู้คนขวักไขว่ ก็อย่าใช้ความเร็วมากเพื่อที่เกิดเหตุอะไรขึ้นจะได้เบรกรถทัน และหากเราเป็นเจ้าของน้องหมา น้องแมว ก็อย่าปล่อยให้น้องออกมาวิ่งบนท้องถนน เท่านี้ก็น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้

 

 

ที่มา : MoneyGuru

เครดิต www.autospinn.com