การทำประกันภัยรถ ถือเป็นหลักประกันเพื่อความคุ้มครอง และเสริมสร้างความมั่นใจทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เพราะแค่ส่งเคลมประกัน รถก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมแล้ว แต่หาก เคลมประกันบ่อย มีข้อเสียอย่างไรบ้าง

เคลมประกันบ่อย มีข้อเสียอย่างไรบ้าง

ผู้ขับขี่หลายคนมักจะมีความคิดที่ว่า มีประกันรถแล้วจะเคลมกี่ครั้ง หรือเลือกเคลมเท่าไหร่ก็ได้เพราะประกันจะจ่ายให้  ซึ่งแท้จริงแล้ว การเคลมประกันบ่อยๆ กลับมีผลเสียตามมาด้วย

แม้ว่าจะเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 และมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้วก็ตาม แต่การเคลมแต่ละครั้งย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันเป็นผู้กำหนด โดยจะมีรายละเอียดอยู่ในกรมธรรม์อย่างชัดเจน เพราะการเคลมในแต่ละครั้งนั้น จะมีการถูกบันทึกในส่วนของประวัติการเคลม และประวัติการขับขี่ โดยจะส่งผลต่อการต่อประกันรถยนต์ในปีถัดไป ทำให้เบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้น

เคลมประกันบ่อย ส่งผลยังไงบ้าง

  • ไม่ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่อไป (ส่วนลดประวัติดี) บริษัทประกันส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประกันรถยนต์จะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดี หรือไม่เคยเคลม รวมทั้ังการเคลมที่คุณเป็นฝ่ายถูก หรือ ระบุคู่กรณีได้ เช่น โดนรถคันอื่นชน หรือมีการเรียกเคลมค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของค่าเบี้ยประกัน จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันที่ถูกลง หากคุณมีการเรียกเคลมมากกว่า 2 ครั้งต่อปี และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท เป็นฝ่ายผิด หรือ ความเสียหายที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ (การเคลมแห้ง) มีค่าเสียหายเกิน 200% ของค่าเบี้ยประกัน คุณจะไม่ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่อไป และจะถูกเก็บข้อมูลว่าคุณนั้นเป็นลูกค้าประวัติไม่ดีอีกด้วย
  •  ค่าเบี้ยประกันสูงขึ้นในปีต่อไป หากคุณมีการเคลมประกันหลายๆครั้ง ถือเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันของคุณในปีถัดไปไปพุ่งสูงขึ้น เพราะการเรียกเคลมประกันของคุณในแต่ละครั้งจะมีการบันทึกในส่วนของประวัติการเคลมทุกครั้ง
  • อาจถูกยกเลิกกรมธรรม์ หรือ ถูกปฏิเสธการต่อกรมธรรม์ในปีต่อไป หากคุณเคลมประกันบ่อย และมากเกินไป หรือประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือเพียงแค่เล็กน้อยก็ยื่นเรื่องเคลมประกัน ทำให้บริษัทประกันมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ของคุณ หรือปฏิเสธคุณในปีถัดไปได้เช่นเดียวกัน
  • ถูก Black List ได้ บริษัทประกัน จะมีการจัดทำประวัติและข้อมูลของลูกค้า เพื่อเช็คประวัติการเคลม ประวัติผู้ขับขี่ ทะเบียนรถที่มีการขอเรียกเคลมบ่อยครั้ง รวมไปถึงจำนวนความเสียหายในการเคลมแต่ละครั้ง อีกทั้งพฤติกรรมอื่นๆ ว่ามีส่วนที่น่าสงสัยหรือไม่ อีกทั้งบริษัทประกันรถยนต์มีสิทธิ์ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บริษัทประกันอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกรับทำประกันได้เช่นเดียวกัน

สรุปการเคลมประกันบ่อยๆ แบบนี้ไม่ดีมีผลดีเลย เพราะฉะนั้นให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

 

ที่มา money guru,TQM

เครดิต www.autospinn.com