เชื่อว่าวันนี้หลายคนต้องรู้จักกับรถยนต์ลูกผสมอย่าง Hybrid กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่รู้ไหมว่ารถรูปแบบนี้ ยังถูกแบ่งแยกย่อยออกอีกนั้นคือ รถแบบ HEV ( Hybrid Electric Vehicle) และ แบบ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้ยังคงใช้งานควบคู่กับเครื่องยนต์ที่ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก

แต่ความแตกต่างของทั้งสองแบบนั้นอยู่ที่ แบบแรก HEV เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อน โดยเครื่องยนต์นอกจากเป็นตัวสร้างแรงขับเคลื่อนแล้ว ยังทำหน้าที่สร้างพลังงานเพื่อประจุไฟเข้าไปในแบบเตอรี่ด้วย

ในขณะที่ PHEV นั้นมีรูปแบบการทำงานแบบเดียวกัน แต่เพิ่มเรื่องการประจุไฟฟ้าได้เองจากภายนอก พูดง่ายๆ คือ ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่โดยตรงได้เลย แต่ทั้งหมดทั้งปวงของระบบ Hybrid ทั้งสองแบบ สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้เอง (ในระดับหนึ่ง) นอกจากนี้แล้วรถพลังงานลูกผสม Hybrid ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยขับเคลื่อนในแบบ PHEV  ยังแยกการทำงานได้อีก 3 รูปแบบ

Series Hybrid

รูปแบบ Series Hybrid นี้ เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเพื่อประจุเข้าแบตเตอรี่ โดยหน้าที่ของมอเตอร์นั้นจะเป็นตัวขับชุดส่งกำลังของเครื่องยนต์

Parallel Hybrid

สำหรับรูปแบบการทำงานของ Parallel Hybrid นี้ ตัวมอเตอร์และเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันที่ชุดส่งกำลังเพียงอย่างเดียว

Blend Hybrid

เป็นการทำงานรวมระบบการทำงานของสองแบบแรก ระหว่าง Series Hybrid กับ Parallel Hybrid  เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องยนต์ทำหน้าที่ขับชุดส่งกำลัง พร้อมปั่นไฟเพื่อประจุเข้าไปในแบตเตอรีด้วย แน่นอนว่าทั้งสามแบบนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะเอาการทำงานของมอเตอร์แบบใดมาเป็นระบบหลักเท่านั้น

ที่นี้พอจะเข้าใจรถลูกผสมอย่าง Hybrid ก็บ้างแล้ว คร่าวหน้าก่อนจะเอารถที่ชื่อว่าเป็น Hybrid มาเปรียบเทียบกัน ก็ควรรู้ก่อนว่าเป็น Hybrid แบบไหน หรือการทำงานของมอเตอร์แบบใด จะได้มีต้องมาเถียงกันให้รำคาญ

 

 

เครดิต www.boxzaracing.com

 

คันเกียร์ Dmax มีกี่แบบ?