แม้ถนนเมืองไทยจะมีทางม้าลายหลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่ต้องการข้ามถนน แต่ก็มีผู้ขับขี่ที่ละเลยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีคนตายมาแล้วนับไม่ถ้วน วันนี้จึงได้นำสาระข้อกฎหมายที่บังคับใช้มาเตือนสติ “เจอทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้าม เสียค่าปรับเท่าไหร่”

เจอทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้าม เสียค่าปรับเท่าไหร่

ทางม้าลายสำคัญอย่างไร?

“Zebra Crossing” หรือภาษาไทยเรียกว่า “ทางม้าลาย” คือเครื่องหมายสีขาวสลับดำ และในบางที่อาจมีสัญญาณไฟสำหรับข้ามถนน โดยมีกฎหมายรองรับ ที่มาพร้อมข้อบังคับให้รถจะต้องลดความเร็ว และหยุดเพื่อให้ผู้สัญจรทางเท้าข้ามถนนก่อน

ทางม้าลายมีความสำคัญต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน หากเราปฏิบัติตามกฎของการจราจร ข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอย ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการข้ามถนนไม่ตรงจุดที่กำหนดให้ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ใช้ถนนก็ต้องข้ามทางม้าลาย ขณะที่ผู้ใช้รถก็ต้องหยุดให้คนข้าม เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย เสียค่าปรับเท่าไหร่

กฎหมายระบุให้ผู้ใช้รถต้องหยุดให้คนข้ามทางม้าลายก่อน โดยเมื่อเห็นทางม้าลายควรต้องชะลอความเร็ว ไม่ควรเร่งความเร็ว และห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 46 และ มาตรา 70 และหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ซึ่งหากไม่หยุดรถจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

นอกจากนี้ กฎหมายได้ระบุด้วยว่า ทางม้าลาย เป็นสัญลักษณ์หรือเส้นทางที่มีไว้เพื่อให้คนเดินข้ามถนน ผู้ใช้รถจะหยุดรถทับทางม้าลายไม่ได้ ถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ควบคุมผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทางข้าม ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตร จากทางข้าม (มาตรา 57) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

ส่วนผู้ใช้ถนน หรือผู้ที่ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลาย ที่อยู่ในระยะ 100 เมตร ผิดกฎหมายมาตรา 104-105 ปรับไม่เกิน 200 บาท

เราคงทราบกันแล้วทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน หากไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียค่าปรับทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ไปไหนก็อย่าประมาท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวคุณเองและผู้อื่น
ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

 

 

เครดิต www.autospinn.com

 

วิธีตีซีลวาล์วฝาสูบ ดีแม็ก 4JK1/ 4JJ1 ใหม่ GZL เป็นยังไงยังไง?