เป็นที่ทราบกันดีว่า รถกระบะมักใช้ในการขนย้ายสิ่งของ เพราะนอกจากจะมีอรรถประโยชน์ในการให้ผู้คนโดยสารได้แล้ว ยังสามารถใช้ขนของหรือเคลื่อนย้ายของได้สะดวก ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ที่สุด

 ขนของท้ายกระบะขึ้นทางด่วนยังไง ไม่ให้โดนจับ

ในการขนสิ่งของต่างๆ นอกจากจะต้องรู้น้ำหนักแล้ว จะต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้บริการทางด่วนพิเศษ

หากจำเป็นต้องบรรทุกของหลังกระบะ จะต้องปฏบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ความกว้าง ต้องไม่เกินความกว้างของรถ
  • ความยาว ด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินหน้ารถ ส่วนด้านหลังต้องเลยตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
  • ความสูง บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3.80 เมตร
  • หากมีการขนย้ายสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่น เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้

ในกรณีที่ กระบะท้ายเป็นแบบคอก เปลือย ไม่ใช่ตู้ทึบ เมื่อบรรทุกของควรมีผ้าใบห่อหุ้ม ปกปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งของที่บรรทุกตกระหว่างทาง โดยให้ทำตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างถูกต้อง (บางพื้นที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางที่ดีไม่แนะนำให้ บรรทุกหลังกระบะ แบบเปิดท้ายกระบะ)

(หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 1,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2552 มาตรา 5 และ มาตรา 18)

รถกระบะที่มีการเสริมและดัดแปลงต่อเติมส่วนต่างๆ ของรถหรือติดตั้งตะแกรง เช่น ตะแกรงเหล็กเสริมรั้ว โครงเหล็กตะแกรงที่หลังคา เป็นต้น ถือได้ว่ามีความผิดฐานดัดแปลงรถ แต่หากอยากเพิ่มเติมต้องแจ้งแก้ไขไปที่ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ หากไม่มีการแจ้ง ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ประกอบการมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

บรรทุกของยื่นเกินกว่าความยาวของตัวรถผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติดังนี้

  • ทำการขนย้ายสิ่งของในเวลากลางวัน ควรติดธงสีแดง เรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร แสดงเป็นสัญญาณให้รถคันหลังเห็นได้ชัดและระมัดระวังตัวได้
  • ทำการขนย้ายสิ่งของในเวลากลางคืน หรือ ช่วงเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ควรติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนระยะ 150 เมตร

สรุป รถกระบะที่บรรทุกของสามารถขึ้นทางด่วนได้ แต่ต้องมีผ้าคลุมมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน แม้ว่า การขนของจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็สามารถปฏิบัติให้ถูกกฎหมายได้

 

 

ที่มา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,TQM

เครดิต www.autospinn.com

 

ก้านสูบ 1KD 2KD / VIGO D4D มีกี่แบบ