การขับรถเหยียบแอ่งน้ำจนทำให้น้ำกระเซ็นใส่คนเดินถนน ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท จำคุกสูงสุด 3 เดือน แถมต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

     ทราบหรือไม่ว่าการขับรถเหยียบแอ่งน้ำจนเป็นเหตุให้น้ำกระเซ็นใส่ผู้อื่น เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 โทษฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     นอกจากนี้ หากการกระทำดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยแล้วล่ะก็ อาจเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญา มาตรา 358 ที่ระบุว่า ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงอาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่างหากอีกด้วย

     ดังนั้น เมื่อพบว่าเส้นทางข้างหน้ามีแอ่งน้ำ โดยเฉพาะในเขตชุมชมที่มีผู้คนสัญจรไปมา ควรลดความเร็วลงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกปรกกระเซ็นใส่ผู้อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดที่มีอัตราโทษสูงดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้

 

 

เครดิต www.sanook.com

 

ซ่อมเครื่อง Navara ถึง 100,000 ไหม???