หลายคนอาจทราบกันดีว่า ก่อนส่งมอบรถยนต์จะต้องมีการตรวจสอบรถก่อนส่งมอบ เพื่อเช็กว่า รถที่สั่งซื้อมานั้น มีปัญหาอะไรหรือไม่ PDI คืออะไร


PDI คืออะไร?

PDI หรือ Pre-delivery Inspection คือ การตรวจสอบรถยนต์ หรือรถอื่นๆ อย่างละเอียดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้าจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบรถก่อนส่งมอบ หรือ PDI ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถไปในสภาพที่พร้อมใช้งาน และผ่านมาตรฐาน

เราจะพูดถึงการทำ PDI รถยนต์ ซึ่งรถทุกคันจะต้องทำไม่เว้นรถยนต์ใหม่ที่มาจากโรงงาน วิธีการทำ PDI ของรถใหม่ จะมีรายละเอียดที่แตกต่างไป แต่โดยรวมมีหลักปฏบัติคล้ายกัน

ขั้นตอนในการตรวจเช็ก ได้แก่

 1. เตรียมรถก่อนตรวจสภาพ
 2. ตรวจสอบคุณภาพรถ
 3. หลังการตรวจสอบคุณภาพรถก่อนส่งมอบ

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างสำหรับกระบวนการตรวจสอบรถก่อนการส่งมอบรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อให้เห็นหลักการในการทำงาน ประกอบด้วย

ขั้นตอนเตรียมรถก่อนการตรวจสอบคุณภาพ (Pre-PDI)

 • รับรถที่ขนส่งมาจากโรงงาน (Receive Process)
 • จอดรถยนต์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน PDI (Parking)
 • ล้างทำความสะอาดรถ (Wash & Clean)
 • ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ภายนอกรถก่อนเข้าสู่ขั้นตอน PDI (Accessory Fit)

ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบ (PDI)

 • ตรวจสอบคุณภาพภายนอก (PDI – Exterior)
 • ตรวจสอบคุณภาพภายในและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (PDI – Interior)
 • ตรวจสอบบริเวณช่วงล่างรถยนต์ (PDI – Underbody)
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ (Xentry Diagnosis Test)

ขั้นตอนหลังการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบ (Post-PDI)

 • ทำความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบ (Finish & Cleaning)
 • ตรวจสอบรอบสุดท้ายโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดำเนินงานด้านเอกสาร (BAP & Retail Preparation)

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ PDI โดยในการตรวจสอบทุกขั้นตอนจะมีทีมช่างผู้ชำนาญการ ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบรถยนต์ทุกคัน 

 

 

เครดิต www.autospinn.com

 

ก้านสูบ 1KD 2KD / VIGO D4D มีกี่แบบ