หากขับรถไปประสบอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิดโดยที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนเลย กรณีเช่นนี้บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองหรือไม่? แล้วถ้าเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่มีใบขับขี่ล่ะ บริษัทประกันจะจ่ายให้หรือเปล่า? เรามีคำตอบมาฝากกัน

ลืมพกใบขับขี่-ถูกยึด-หมดอายุ เคลมประกันได้ตามปกติ

โดยปกติแล้วหากขับรถไปเกิดอุบัติเหตุและมีคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม หากไม่ได้พกใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ กรณีเช่นนี้บริษัทประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติทุกประการ เพียงแต่ผู้ขับขี่อาจจำเป็นต้องแสดงรูปถ่ายใบขับขี่ของตนเองให้กับทางบริษัทประกัน หรือดำเนินการคัดเอกสารส่งให้ทางบริษัทประกันในภายหลัง ดังนั้นผู้ที่เคยมีใบขับขี่มาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของการเคลมประกันแต่อย่างใด

หากไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน ประกันจ่ายหรือไม่?

หากขับรถประสบอุบัติเหตุ แต่ผู้ขับขี่ไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อน ลักษณะเช่นนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1.ไม่เคยมีใบขับขี่และเป็นฝ่ายถูก และ 2.ไม่เคยมีใบขับขี่และเป็นฝ่ายผิด ซึ่งทางบริษัทประกันจะแยกพิจารณาความคุ้มครองดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ไม่เคยมีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก

กรณีนี้หากรถคันที่ประสบอุบัติเหตุได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ และ 3+ ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของค่าซ่อมแซมรถยนต์ของผู้ขับขี่ อีกทั้งจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดให้

กรณีที่ 2 ไม่เคยมีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายผิด

กรณีนี้บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี แต่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและร่างกายของคู่กรณี ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์เท่านั้น

     ทั้งนี้ การมีใบขับขี่ไว้ในครอบครองแสดงถึงความสามารถในการขับรถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงควรพกใบขับขี่ติดตัวเอาไว้เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขับรถ โดยปัจจุบันสามารถใช้ใบขับขี่เสมือนบนแอปพลิเคชัน DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบกแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ หรืออย่างน้อยก็ควรถ่ายรูปใบขับขี่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อความอุ่นใจ

 

 

เครดิต www.sanook.com

 

“ไช้กูอยู่หนาง” 4D56U ยกเครื่องไทรทันพลัส+ Ride in High Style