กรมการขนส่งทางบก แนะนำวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมเผยสถิติยอดการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ช่วง 2 เดือนครึ่ง สูงถึง 37,531 คัน

ขนส่งฯ แนะนำวิธีจองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ทำเองได้

เสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ โดยเปิดระบบให้มีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก่อนจองหมายเลขทะเบียนรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

วิธีจองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจจองหมายเลขทะเบียนรถ สามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ดังนี้

  1. ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง กรณีนิติบุคคล/ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน
  2. เข้าเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถจองทะเบียนรถได้ตามปกติ โดยรถ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น
  3. เมื่อจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ได้แล้ว จะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียน โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนได้

ช่วง 2 เดือนครึ่ง ยอดจองแตะ 37,531 หมายเลข

ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 17 ส.ค. 2566 มีสถิติการดำเนินการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID สำเร็จทั้งหมด 37,531 หมายเลข

แบ่งตามประเภทบุคคล

  1. บุคคลทั่วไป จำนวน 34,608 ราย
  2. นิติบุคล/ชาวต่างชาติ จำนวน 2,923 ราย

แบ่งตามประเภทรถ

  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 35,089 คัน
  2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 656 คัน
  3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู) จำนวน 1,786 คัน

 

 

เครดิต www.autospinn.com

 

ไดชาร์จ Vigo มีกี่แบบ? 2TR /1KD /2KD ต่างกันยังไง? ไปดูกันเลย