กรมทางหลวงชนบทแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงการจราจรหนาแน่นจากถนนสายหลักสู่ภูมิภาคต่างๆ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลักรวมทั้งสิ้น 9 เส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนก่อนการเดินทาง ประกอบด้วย ทางเลี่ยงถนนกัลปพฤกษ์-ถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์, ทางเลี่ยง จ.นครราชสีมา, ทางเลี่ยง จ.นครปฐม – นครสวรรค์, ทางเลี่ยง จ.สมุทรสงคราม-เพชรบุรี, ทางเลี่ยง จ.สระบุรี, ทางเลี่ยง จ.สระบุรี – ปราจีนบุรี และทางเลี่ยง จ.สิงห์บุรี-ชัยนาท

เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์

 • เส้นทางเลี่ยง ทล.9 โดยเริ่มจาก ทล.9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.5 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 16+500 (จุดที่ 3) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) กม.ที่ 7+600 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร (จุดที่ 6) บรรจบกับ ทล.306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์ต่อไป
 • เส้นทางเลี่ยง ทล.9 และ ทล.306 เริ่มจาก ทล.9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 28+000 (จุดที่ 4) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทางหลวงชนบทสาย นบ.3030 (ถนนชัยพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร (จุดที่ 7) บรรจบกับ ทล.304 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะต่อไป
 • เส้นทางเลี่ยง ทล.9 และ ทล.345 เริ่มจาก ทล.9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท สาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.346 กม.ที่ 14+120 (จุดที่ 5) เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา

 • เส้นทางเลี่ยง ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มจาก ทล.2 กม.ที่ 102+135 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.201 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง
  41 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 41+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2148 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 3+400 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.4008 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.1 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.2369 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 30.8 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 30+800 เข้าสู่ ทล.2246 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 65.5 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.2 กม.ที่ 257+65 เลี้ยวซ้าย เพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม – จังหวัดเพชรบุรี

 • เส้นทางเลี่ยง ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มจาก ทล.35 กม.ที่ 73+070 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย สส.2021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.7 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 23+700 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3176 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี (จุดที่ 3) และสามารถเลี่ยงการจราจรจากจังหวัดเพชรบุรีไปยังอำเภอชะอำ โดยเริ่มจากทางหลวงชนบทสาย สส.2021 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง
  36.3 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3187 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.4 กม.ที่ 169+070 (จุดที่ 5) เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำ

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี – จังหวัดปราจีนบุรี

 • เริ่มจาก ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) กม.ที่ 36+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.1016 เดินทางต่อไป เป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2090 กม.ที่ 20+340 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 2.9 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 23+240 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.3052 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.304 กม.ที่ 55+000 มุ่งสู่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี

 • เริ่มจาก ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) กม.ที่ 80+000 ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบกับ ทล.3220 กม.ที่ 83+800 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สบ.4051 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท สาย สบ.3021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 19 กิโลเมตร วิ่งตรงผ่านไฟแดง บรรจบกับ ทล.362 กม.ที่ 3+290 แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงจราจรจังหวัดนครปฐม – จังหวัดนครสวรรค์

 • ใช้ ทล.321 เดินทางต่อไป 75 กิโลเมตร ตรงไป ทล.333 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย สพ.4059 เดินทางต่อไป 15 กิโลเมตร ตรงไปเพื่อเข้าสู่ ทล.3496 เป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร ตรงไปบนทางหลวงชนบทสาย ชน.4054 เป็นระยะทาง 44 กิโลเมตร จนถึงอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งสามารถเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี – จังหวัดชัยนาท

 • เส้นทางเลี่ยง ทล.32 เริ่มจาก ทล.32 กม.ที่ 87+800 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.335 และ ทล.369 เดินทางต่อไป เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3030 กม.ที่ 1+000 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.8 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สห.4035 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.3 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สห.5040 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 4.6 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย ชน.4050 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.3183 กม.ที่ 3+730 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.340 กม.ที่ 160+610 เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาท

นอกจากนี้ ทช. ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและบรรเทาปริมาณการจราจรในช่วงเทศกาลให้กับประชาชน พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงตามโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146

 

 

เครดิต www.sanook.com

 

เจ๋งแจ๋วนิสสันฟรอนเทียร์ ZD30 เครื่อง 3.0 | แกะกล่องHowMuch? EP.11