สถาบันยานยนต์ (สยย.) พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ด้วยการให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล UNECE R100 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และ UNECE R136  สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์ ยกระดับให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ รับรองโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แก่ อนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ เพื่อรับรองความสามารถและมาตรฐานในการทดสอบของศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ ช่วงกลางเดือนพ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งนี้ มีศักยภาพในการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรที่สุดในอาเซียน โดยห้องปฏิบัติการทดสอบนี้ สามารถทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน UN R100  สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และ UN R136  สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ครบทั้ง 9 รายการทดสอบ รวมถึงสามารถทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงสมรรถนะของแบตเตอรี่ ในระดับเซลล์ และโมดูล รวมถึงระบบต่างๆ ของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

ซึ่งการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 นี้ ยังครอบคลุมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ในรายการทดสอบอื่นๆ อาทิ เข็มขัดนิรภัยสำหรับยานยนต์ มอก. 721-2551 (UN R16) จุดยึดเข็มขัดนิรภัย มอก. 1467-2560 (UN R14) ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์ มอก. 896-2562 (UN R17) และ พนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ มอก. 714-2560 (UN R25) เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

“ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งศูนย์การทดสอบแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก ที่เรียกได้ว่าครบสมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อนาคต พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต อันดับ 1 ในอาเซียนอย่างเข้มแข็ง”

 

 

เครดิต www.autospinn.com

 

“ไช้กูอยู่หนาง” 4D56U ยกเครื่องไทรทันพลัส+ Ride in High Style | แกะกล่องHowMuch? EP.4