ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนคงเคยเห็นแถบสีบนฟุตบาท ทั้งสีดำ-ขาว สีเหลือง-ขาว สีแดง-ขาว หรืออาจไม่ทาสีใดๆ เลยก็มี แล้วทราบหรือไม่ว่าความหมายของฟุตบาทแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร สีไหนสามารถจอดรถได้ สีไหนจอดรถไม่ได้ วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันครับ

ฟุตบาทสีดำ-ขาว

     ฟุตบาทสีดำขาวจะมีลักษณะเป็นสีดำสลับกับสีขาว จะถูกแสดงหรือทำให้ปรากฏบนขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้ขับขี่สามารถจอดรถได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เว้นที่พื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดเงื่อนไขการจอดเป็นอย่างอื่น เช่น จอดได้เฉพาะวันคู่-วันคี่ หรือจอดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น

     นอกจากนี้ หากฟุตบาทสีดำสลับขาวปรากฏอยู่บนขอบทางสะพานหรืออุโมงค์ ไม่ได้แปลว่าผู้ขับขี่สามารถจอดรถได้แต่อย่างใด เนื่องจากการจอดรถบนสะพานหรืออุโมงค์ เป็นการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ จราจรทางบก พ.ศ.2522 มีความผิดตามกฎหมายนั่นเอง

ฟุตบาทสีเหลือง-ขาว

     ฟุตบาทสีเหลืองสลับขาว หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด ยกเว้นการหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของเพียงชั่วขณะ ซึ่งจะต้องกระทำโดยไม่ชักช้า เมื่อเสร็จแล้วต้องรีบขยับรถออกทันที

ฟุตบาทสีแดง-ขาว

     ฟุตบาทสีแดงสลับขาว หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด ซึ่งส่วนมากจะพบได้บริเวณทางแยก และปากทางเข้าตรอกซอกซอย มิเช่นนั้นแล้วอาจเป็นการกีดขวางจราจร ทำให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ก่อให้เกิดปัญหาจราจรตามมาได้

     รู้แบบนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่จอดรถในพื้นที่ที่มีแถบฟุตบาทสีเหลืองสลับขาว หรือสีแดงสลับขาวอย่างเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้ทางคนอื่นๆ ได้ครับ

 

 

เครดิต www.sanook.com

 

WL เครื่องยนต์ Y2K (20 ปีแล้ว) ร่วงหรือรอด? | แกะกล่องHowMuch? EP.3