โตโยต้า ชี้แจงเรื่องความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบของ โตโยต้า อินดัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่นผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบุได้ชะลอส่งมอบรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1GD เพื่อรอผลการตรวจสอบ พร้อมย้ำความไม่เหมาะสมฯ ไม่มีผลกระทบต่อค่าแรงม้า แรงบิด หรือค่าประสิทธิภาพอื่นๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษ หรือความปลอดภัยของรถยนต์แต่อย่างใด

โตโยต้า ชะลอส่งมอบรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1GD

แถลงการณ์หน้าเว็บไซต์โตโยต้า ระบุว่า ทาง โตโยต้า อินดัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (TICO) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมของการทดสอบในการรับรองกำลังแรงม้าสำหรับ 3 เครื่องยนต์ดีเซลที่ทาง บริษัท โตโยต้า อินดัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (TICO)  ได้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบให้ทางบริษัทฯ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องยนต์ที่ได้รับผลกระทบสำหรับประเทศไทย คือ เครื่องยนต์ดีเซล รหัส 1GD (ขนาด 2.8 ลิตร) ที่อยู่ในรถตู้ Toyota Commuter และ Toyota Hiace, รถกระบะ Toyota Hilux Standard Cab และ Toyota Hilux Smart Cab

ยืนยันความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบไม่มีผลกระทบต่อค่าแรงม้า แรงบิด หรือค่าประสิทธิภาพอื่นๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษ หรือความปลอดภัยของรถยนต์แต่อย่างใด

ยืนยันความไม่เหมาะสมฯ ไม่ได้กระทบความปลอดภัยของรถยนต์

ในระหว่างทดสอบเพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ การวัดผลถูกทำในลักษณะที่ทำให้เห็นว่าเส้นกราฟของกำลังแรงม้า และแรงบิดมีลักษณะคงที่และต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้ทำให้ค่าแรงม้า หรือค่าแรงบิด แตกต่างไปจากค่าประสิทธิภาพการทำงานจริงของเครื่องยนต์ ซึ่งความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบนี้ไม่ได้มีผลต่อการปล่อยมลพิษ หรือความปลอดภัยของรถยนต์นอกจากนี้ ทางโตโยต้าได้ทำการตรวจสอบสินค้าที่ผลิตในโรงงานอีกครั้ง โดยขอยืนยันว่าเครื่องยนต์  และรถยนต์รุ่นดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์

ในประเทศไทย ผลการรับรองนี้จะใช้กับรถยนต์ที่จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการรับรองรถยนต์รุ่นดังกล่าว ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาระงับการส่งมอบรถยนต์ที่จะจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก สำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่ได้หยุดคำสั่งซื้อใหม่ แต่จะมีผลกับวันส่งมอบรถยนต์ที่จะจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก เท่านั้น จนกว่าการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอยืนยันกับลูกค้าที่ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวว่า ความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบไม่มีผลกระทบต่อค่าแรงม้า แรงบิด หรือค่าประสิทธิภาพอื่นๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษ หรือความปลอดภัยของรถยนต์แต่อย่างใด

รายละเอียดเครื่องยนต์ดีเซล 1 GD ขนาด 2.8 ลิตร และเครื่องยนต์ดีเซล 2GD ขนาด 2.4 ลิตร จากโตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จะมีในรถยนต์รุ่นต่อไปนี้

รถยนต์รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 GD ขนาด 2.8 ลิตร ได้แก่

  • Toyota Hilux ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชีย, แอฟริกา
  • Toyota Fortuner ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชีย
  • Toyota Hiace ในญี่ปุ่น, ยุโรป, ตะวันออกกลาง,  เอเชีย

รถยนต์รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2GD ขนาด 2.4 ลิตร ได้แก่

  • Toyota Hilux ในญี่ปุ่น

 

 

ที่มา TOYOTA

เครดิต www.autospinn.com

 

2TR 2.7 ควรซ่อม หรือซื้อใหม่ แบบไหนดีกว่า? | แกะกล่องHowMuch? EP.12