• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

การจดทะเบียนรถใหม่

กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศ เฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) มีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone