• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

ผิดกฎหมาย

พฤติกรรมการขับรถบริเวณไหล่ทาง ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือบนทางด่วน รู้หรือไม่ว่านอกจากจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตสำหรับเพื่อนร่วมทาง ดังที่มีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

“ใบขับขี่” เอกสารที่ระบุตัวตนว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการใช้รถใช้ถนน ประกอบกับยังเป็นเครื่องยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้แทนเอกสารราชการเหมือนบัตรประชาชน

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone