• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

รถไฟฟ้าในไทย

รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นพลังงานทางเลือกที่เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกระแสการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันในรถยนต์และการปล่อยมลพิษต่ำ ช่วยให้อากาศสะอาด

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone