• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

ในขับขี่ปลอม

“ใบขับขี่” เอกสารที่ระบุตัวตนว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการใช้รถใช้ถนน ประกอบกับยังเป็นเครื่องยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้แทนเอกสารราชการเหมือนบัตรประชาชน

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone