• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

evtol

บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น NEC เปิดตัว “รถยนต์บินได้” ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องบินโดรนขนาดใหญ่แบบสี่ใบพัด สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่ง

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone