• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

Gaeglong

การก้าวสู่ความเป็นเมือง คือปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองสำคัญอื่นๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วประเทศไทย เมื่อเมืองเหล่านี้มีความทันสมัยมากขึ้น ความต้องการด้านการขนส่งและการเดินทางจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยรายงานเกี่ยวกับเมืองของโลก

“ไอชิน” กลุ่มบริษัทในเครือโตโยต้า ระบุภาพรวมตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนและผลิตชิ้นส่วนทดแทนขยายตัว เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ รุกส่งออก ดันยอดขายแตะ 2,000 ล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone