• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

Google

“สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า” เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าป้อนเข้าสู่รถยนต์ทั้งรถยนต์แบบ BEV

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone