• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

isuzu แชสซีส์

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการรถโดยสารสาธารณะตามมาตรฐานะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้ Isuzu จึงตัดสินใจขยายตลาดแชสซีส์พร้อมเครื่องยนต์สำหรับรถมินิบัสในหลากหลายรุ่นอย่างเป็นทางการ

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone