• Mon - Sat 9.00 - 17.00
  • 55/5 ซอย รองเมือง 5 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
  • 064-106-8168, 083-806-1168

MINI 1967

MINI (Original Morris MINI) ที่ถูกซื้อไปตั้งแต่ปี 1968 เพียงเพื่อฝึกเรียนขับรถและจอดเก็บยาวนานกว่า 50 ปีมาจนถึงตอนนี้

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone